nothing about us without us

Af Anna Jørgense | 23. juni 2019 | EssayFra 11-22. Marts afholdt de Forenede Nationer den 63. Session af Kvindekommissionen i New York (CSW63 – Commission of the Status of Women). Det er et årligt topmøde, hvor 193 medlemslande mødes for at udarbejde og forhandle et papir om Verdensmål 5, der handler om ligestilling mellem køn. I bedste udfald af CSW vil deltagerlandene implementere konklusionerne fra mødet i deres nationale politiske dagsorden.

illustration: Anna Elmsted BrogrenJeg deltog i år for første gang som repræsentant for Dansk Flygtningehjælp Ungdom, hvor jeg fik lov at være en del af den danske delegation, der består af folketingspolitikere, NGO repræsentanter og FN’s faste repræsentation. CSW var en oplevelse af hvor meget kraft der er i, at lande samarbejder på tværs af kontinenter og politisk overbevisning, og det bekræftede mig i troen på, at hvis vi vil ændre på den ulighed, der hersker mellem køn, så er det en sag vi må stå sammen om internationalt. Ydermere var det en indsigt i, hvordan lande ser på køn og eksempelvis reproduktiv sundhed, hvilket var tydeligt polariseret, alt efter hvorfra i verden man kommer.


Udover en masse viden om ligestilling og landes forskellige positioneringer, var en af de vigtigste pointer jeg fik med fra CSW63, hvorfor det er vigtigt at have en meningsfuld ungeinddragelse. Hvis vi skal sikre ligestilling fremover, så er vi unge bestemt fremtiden, men vi er i den grad også en vigtig stemme for nutiden. Det er nødvendigt at huske, at unge mennesker ofte prøver at tage ordet, men at de etablerede politikere skal være villige til at give ordet videre og i langt vigtigere grad også at lytte til, hvad der bliver sagt. Vi unge skal ikke blot sidde ved siden af eller øve os i at have meninger, hvilket var et af hovedformålene for FNs ungdomsdelegater, der var med til at lave events under navnet ”Nothing about us, without us”.


Jeg synes overskriften meget godt opsummerer den oplevelse, man som ung kan have - ikke bare i international politik men også herhjemme i Danmark. Der bliver talt en masse om, hvordan vi unge skal fungere på uddannelser, hvordan vi skal bidrage til bedre ligestilling eller hvordan miljøet bliver vores ansvar. Men sjældent får vi taletiden til at komme med seriøse forslag til vores ofte innovative og fair løsninger.


Mine oplevelser fra CSW er, at vi unge er oplyste og bør inddrages i højere grad end i dag. At være repræsentant til verdens største forsamling om emnet ligestilling var en øjenåbner for, hvordan et sådant organ virker og hvorfor det er så vigtigt, at vi unge er med, hvor det sker.


FN er i min verden, noget af det tætteste man kommer på magtens centrum, og selvom jeg ikke skulle være vært på events eller være i diskussion til forhandlingerne, så er det en kæmpe oplevelse at være en del af et så stort internationalt fællesskab, der både indeholder mange motiverede mennesker, der vil yde alt hvad de kan, for at sikre kvinders ligestilling, og som også indeholder oppositionen.


Det er vildt, at en humaniorastuderende fra Midtjylland har mulighed for at få så stor indsigt i den verden og, at det danske udenrigsministerium giver unge danskere mulighed for at komme ud og opleve, hvad vi som nation arbejder med.

Det betyder nemlig, at det hjælper at engagere sig politisk og, at meningsfuld ungeinddragelse i virkeligheden bare er mangfoldig inddragelse. I min verden er mangfoldighed også vejen til ligestilling, og det er i virkeligheden det, som det hele kommer an på.find os på diverse sociale medier

+45 31 52 31 21yellowbeanmag@gmail.com

yellow bean er norm- og systemkritik om alt - til alle