vi lader tallene tale: hvordan står det til med ligestillingen?

Af Christine Fast Lisby | 25. marts 2020 | essayI Danmark er der formelt ligestilling mellem mænd og kvinder. Men hvad betyder formelt egentlig?


Ligeværdighed. De samme rettigheder og muligheder, uanset om du er mand eller kvinde. Når vi som land pryder os med prædikatet ligestilling, forpligter det også. Og spørgsmålet er, om det også gør sig gældende, hvis vi zoomer helt ud på Danmarkskortet og kigger på den danske befolkning som helhed. Jeg har i den forbindelse været en tur i statistikbanken og ”hævet” nogle informationer, der kan kortlægge hvor langt vi er med ligestillingen i Danmark i grove træk og tal.


Et sted at starte er løn. I Danmark er der et løngab, hvor mænd i gennemsnit tjener 12,8% mere end kvinder. Det kan der være forskellige årsager til. For eksempel, at der er forskel på, hvilken branche eller sektor, man typisk går ind i som mand eller som kvinde, hvilken uddannelse, man vælger og kønsopdelingen på arbejdsmarkedet i det hele taget. Men løngabet er også et billede på det historiske efterslæb, som samfundet bærer rundt på.

Foto: Theresa Brammer KlinkbyLøngabet viser sig også i livets senere år i form af pension. En mand har i gennemsnit tjent mere i løn op igennem arbejdslivet, derfor vil han som pensionist få udbetalt 21% mere i gennemsnit i pension end en kvinde. Denne forskel reduceres efter 75-års alderen, men forskellen er der stadig. Det kan blandt andet have den konsekvens, at kvinder kan blive afhængige af deres mænds pension.


Et område, hvor ligestillingen også har lang vej igen, er barslen. Danske fædre tager i gennemsnit 9% af barslen mod mødrenes 91%. Denne fordeling kan pege i retningen af, at mænds rettigheder ikke er på plads i forhold til relationen til deres børn. Flere barselsdage til fædrene vil også bidrage til at reducere førnævnte løngab mellem mænd og kvinder. En af forklaringerne på dette kan være, at flere barselsdage til faren, giver anledning til, at moren kan forfølge karrieremæssige mål, som så vil afspejle sig i lønnen.


Derudover er der markant flere mænd på ledelsesposterne. Her sidder kvinderne kun på 17% af topposter i bestyrelser og direktioner. Dette tegner et billede af, at mænd dominerer toppen af dansk erhvervsliv. Hvordan kan det være? Det stemmer i hvert fald ikke overens med uddannelsesniveauet. Antallet af kvinder med lang videregående uddannelse er 23,2%, mens det for mændene er 18,1%. Alligevel er det i overvejende grad mænd, der sidder på de magtfulde poster. Mænd har historisk set været på arbejdsmarkedet længere, mens kvindens rolle har været at tage sig af hjemmet og børnene. Måske er det resterne af traditionelle kønsroller, der stadig rumsterer i samfundets strukturer? At vi er vant til at se mænd på topposterne, og at disse mænd overdrager posten til én, de føler, de kan spejle sig i; en mand, igen. Her kommer idéen om kønskvotering på banen som et middel til at komme denne skæve fordeling til livs på. Kønskvotering handler om, at arbejdspladser og bestyrelser tager højde for at have en bestemt andel af det underrepræsenterede køn ansat.


Tallene har talt - og hvad kan vi så konkludere? Nok er der formelt ligestilling i Danmark, men forskellene i mænd og kvinders omstændigheder kommer stadig til udtryk i kedelige procenter, der klemmer sig ind imellem mænd og kvinder; om det så er i forhold til hvem, der tjener mest og opsparer mest i pension, hvem der sidder på de magtfulde poster på arbejdsmarkedet eller hvem, der tager barslen. Vi har altså stadig en del arbejde foran os, hvis ligestilling ikke bare er et ord, vi pryder os med, men også et tal, der viser sig i statistikkerne og en virkelighed, vi lever i.


Kilder

Løngab:

·https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/levevilkaar/ligestilling/ligestillingswebsite#4

· https://www.da.dk/politik-og-analyser/loen-og-ansaettelse/2019/derfor-tjener-maend-mere-end-kvinder/

· https://danskkvindesamfund.dk/dansk-kvindesamfunds-abc/ligestilling/


Barsel:

· https://www.rockwoolfonden.dk/artikler/fars-barsel-mindsker-loengabet-mellem-maend-og-kvinder-og-oeger-husholdningens-samlede-indkomst/

· https://kvinfo.dk/viden-om-faedres-barsel/


Ledelse:

· https://www.berlingske.dk/kommentarer/ugens-tal-systematisk-efterslaeb-for-kvinder-i-topposter · https://danskkvindesamfund.dk/dansk-kvindesamfunds-abc/ligestilling/


Uddannelse:

· https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/levevilkaar/ligestilling/ligestillingswebsite#2


Pension:

· https://kvinfo.dk/uligeloen-en-langtidsholdbar-arv/

· https://www.dr.dk/nyheder/indland/ingen-ligestilling-i-pensionen-kvinder-traekker-sig-tidligere-end-maendfind os på diverse sociale medier

+45 31 52 31 21yellowbeanmag@gmail.com

yellow bean er norm- og systemkritik om alt - til alle