jonatan haslund-gjerrild

Tekst & Foto af Emilie Morgan | 7. februar 2020 | yellow beetsJonatan Haslund-Gjerrild

Bor på Vesterbro, København

Kandidat i design og innovation fra DTU

En del af frikirken Vineyard KøbenhavnHar du igennem dit liv oplevet at bryde med nogle normer?

Jeg er vokset op i et kristent hjem og har det med mig, at der er nogle normer forbundet med det at være kristen. Samtidig er der nogle normer i samfundet, som jeg har oplevet for eksempel med de mennesker jeg har gået i skole med. Det med at bryde normer kan foregå i begge arenaer. I forhold til alkohol har kulturen hos mine forældre og i kirken været et fokus på mere kontrolleret alkoholforbrug. Dansk kultur er, at man drikker meget. Der har jeg godt kunnet mærke, at der er sådan en ubalance, eller at man har nogle andre normer med sig end dem, man møder. Fordi jeg ikke følte mig særlig knyttet til de andre i min folkeskole, holdt jeg mig egentlig bare udenfor og sås med andre venner, som jeg kendte igennem kirken. Her var det mere normalt at lave andre ting i stedet for at gå ud og drikke. I tiden efter, på gymnasiet, havde jeg et meget bedre forhold til dem, jeg studerede med, og der vænnede jeg mig mere til at være med til fester, så med tiden løsnede det sig op. Men jeg har stadig den tilgang til det, at jeg gerne vil tænke over, hvor meget jeg drikker, hvordan og om det passer ind i, hvordan jeg gerne vil være og hvilke værdier jeg har. Jeg tror ikke, at den danske alkoholkultur nødvendigvis er særlig sund. Så det har egentlig været en god norm at bryde med. Men samtidig må der gerne være en god balance. Jeg har også respekt for folk, der ikke drikker. Men det er også godt at kunne finde en sund balance i det, tror jeg. Vi skal skabe nogle rammer for, at det også er okay ikke at drikke eller at drikke mindre.

Der er generelt i kirken et meget stærkt fokus på et sundt forhold mellem en mand og en kvinde. Men i virkeligheden også bare generelt mellem mennesker, og det at blive gift har en stor betydning. Det at leve sammen, ære hinanden, ægteskabet og de værdier, der er i det. Det fylder meget, at man ikke ser seksualitet som kun lystdrevet eller fri, men også som værende sundt i nogle rammer. At der er en dybere tilknytning end kun det fysiske, en åndelig forbindelse igennem seksualiteten. I den sammenhæng jeg har været en del af, er det en værdi, at man ikke har sex før ægteskabet. Dette er bundet op på værdien i ægteskabet; at man binder sig sammen og ikke kun handler ud fra egen lyst, men ud fra hvad der er godt for hinanden og overfor gud. Så betydningen af det vægter højere end blot det fysiske. Det er det, der betyder mest for mig. Respekten for, hvad det har af betydning, og ikke kun noget man gør for den fysiske del. Jeg synes, at det kunne være fedt at have mere fokus på, at der er mange måder at have en seksualitet på. Jeg har selv været for genert eller usikker til at tale højt om det; også fordi man føler sig mere usikker, når man ikke har så meget erfaring. Men samtidig synes jeg også, at det at have et stærkt fokus på folk som mennesker, og ikke kun som noget seksuelt, er vigtigt. Der er en stor styrke i at kunne møde et andet menneske og kunne være interesseret i dem bare for dem, de er som mennesker.


I virkeligheden tror jeg, at mange har respekt for det, men der kan godt sidde en følelse i én, som måske stammer fra da man var yngre. En frygt for, om folk vil pege en ud, og der kan det godt være nemmere ikke at snakke så meget om det. Det er blevet nemmere nu, hvor jeg har en kæreste og kan tale med hende om de værdier og om, hvad man vil og tror på.I forhold til andre sammengænge, er der i kirken mere fokus på nogle følelsesmæssige ting. Der er meget fokus på åndelighed, på at være følelsesmæssigt bevidst og på at gøre mange ting sammen. For eksempel er det at bede sammen en form for intimitet, hvor man kan udtrykke, hvad man føler eller frygter. Det gør bare, at man er mere åben omkring, hvad man tænker og føler. Der er nok nogle, der ville kunne udtrykke nogle værdier for, hvordan man opfører sig godt som kvinde og som mand, men jeg tror ikke på at det er forbundet med køn specifikt.


Der er åbenhed for sårbarhed og følsomhed. Jeg ser også mig selv som et følsomt menneske, der er påvirket af, hvad jeg selv og andre føler. For eksempel i folkeskolen havde jeg en oplevelse af, at man skulle puste sig op for at få plads, og det endte tit med at gå ud over andre. Der tror jeg, at kirken tilbyder et rum, hvor det ikke behøver at være på trods af andre; at man godt kan bygge sig selv op på andre måder.

Hvordan bruger du kunsten i dit liv?

Jeg har spillet musik længe, men startede som 16-årig og kom egentlig i gang med det, fordi det fylder meget i den kirke, jeg kommer i. Her spiller vi det, man kalder lovsang. Det er kristne sange til og om Gud, som vi spiller på mere almindelige instrumenter som guitar og klaver. Musik betyder meget for mig følelsesmæssigt; jeg har tit svært ved at lytte til teksten, men stemninger i musik kan godt påvirke mig meget. Så det har været fedt selv at kunne spille musik. I kirken er musikken noget, man gør sammen, det er fællessang og man synger til Gud. Det er et rum, man skaber for at kunne møde Gud. I virkeligheden bliver det meget personligt, men man gør det sammen. Det skaber et rum, hvor man kan være sig selv og glemme lidt det, der sker omkring en. Det har været spændende at opleve det selv og kunne skabe det rum til andre.


Jeg skriver også sange selv. Der er et kunstnerisk udtryk i at spille på instrumenter og fortolke nogle sange, men det giver noget særligt selv at skulle sætte ord på det, man tænker over. Jeg har blandt andet skrevet en sang, der handler om det at have et hjem eller føle sig hjemme, som tager udgangspunkt i flygtningekrisen. Det er vigtigt at forsøge at sætte sig i andre menneskers sted. Kirken har en vigtig rolle i at være med til at sætte fokus på det medmenneskelige. At uanset hvor vi kommer fra, hvor vi bor eller hvilken nation vi er en del af, er vi de samme for gud og lige elskede af gud.

find os på diverse sociale medier

+45 31 52 31 21yellowbeanmag@gmail.com

yellow bean er norm- og systemkritik om alt - til alle