Borgerting til klimahandling - så lad os dog

Af Clara Berg-Jensen | 27. november 2019 | klimaserie del 4Danskerne er klar og vores planet venter utålmodigt. Vi kalder på gader og stræder, på de sociale medier og med vores ændrede livsstile – vi kalder på klimahandling, men det synes at gå foruroligende langsomt der hvor magten er placeret. Det har fået mange til at tænke på, om vi indenfor vores nuværende demokrati kan løse de enorme udfordringer og tage de svære valg som vi står overfor.


Et forslag til et alternativt system kommer fra de to forfattere bag bogen ”Tæm Eliten”, Christoph Houman Ellersgaard og Andreas Møller Mulvad. De har stillet et forslag til en mere effektiv og mere demokratisk metode til at få skub i hjulene. De kalder det for et Klimaborgerting, og er både en løsning på vores demokratiske og økologiske krise.

Illustration: AlfIdeen er, at 99 tilfældigt valgte danskere, jævnt fordelt på køn, geografi, uddannelse mm som fordelingen ser ud i Danmark, vil blive sat sammen for at undersøge hvordan vi i Danmark bedst og mest retfærdigt kan overholde Parisaftalen1, og være rollemodel for klimahandling. Borgertingets repræsentanter vil have adgang og kontakt til de fremmeste forskere og forskning på området, så de på et oplyst og nuanceret grundlag kan danne sig en holdning, og komme med de bedste og mest socialt retfærdige løsninger til regeringen. Når borgertinget har sat sig ind i sagen, diskuteret og udformet flere forslag, vil de stemme om forslagene. Til sidst præsenterer borgertinget deres endelige forslag til folketinget, som stemmer om det. Hvis forslaget ikke stemmes igennem sendes det til folkeafstemning. Sådan sikrer man sig, at borgertingets råd og forslag bliver taget seriøst og det ikke blot bliver et symbolpolitisk tiltag.


Det virker måske som en stor mundfuld, og hvordan ved vi overhovedet at det vil føre til mere klimahandling? Modellen her er ikke helt ny. Denne form for borgerindragende demokratiske modeller spirer frem flere steder i verden, bla. i Canada, Belgien og Irland. I det Irske eksempel har udfaldet af deres Citizen Assembly været, at de nu har fået fri abort, mulighed for homovielser og senest har det irske borgerting rådgivet parlamentet om at rette sig efter 13 meget ambitiøse klimatiltag. De har blandt andet anbefalet, at Irland skal have en højere skat på CO2-udledninger. Et forslag som et flertal af forskerne anbefaler, men som er et upopulært forslag for politikkerne at stille, da det strider med industriens interesser og det kapitalistiske marked.

Illustration: AlfFordelen ved et sådan borgerting er nemlig også, at medlemmerne ikke har nogen interesse i at please en magtfuld industri, partifæller eller andre interesseorganisationer, og heller ikke skal genvælges. Derfor er det et mere uafhængigt og troværdigt organ til at tage sig af svære og langsigtede beslutninger. Borgertinget kan i højere grad være ambitiøse, visionære og handlekraftige, da de, som Mads Steffensen ville have formuleret det, ”ikke har nogle aktier i det


Mange teoretikere peger desuden på, at legitimiteten, altså den folkelige opbakning til beslutningerne, vil være højere, hvis de bliver anbefalet af en gruppe borgere, da der er en generel politikerlede og mistilid til magten i samfundet. Borgerne vil på denne måde kunne tage magten og demokratiet tilbage, og vil kunne få direkte indflydelse på den førte politik – og noget siger mig, at det ville være rigtig gavnligt for vores planet. CO2 reduktion er ikke nemt på baggrund af den hyper-elektroniserede verden vi lever i, og vi vil skulle gennemgå store omlægninger og nye måder at forstå ”det gode liv” på. Politikkerne skælver i bukserne for at lave store samfundsomlægninger, men jeg tror på, at oplyste borgere vil turde anbefale de nødvendige tiltag.


Så Christiansborg; bliv bare liggende på jeres sovepude lidt endnu, men lad borgerne være ambitiøse, handlekraftige og retfærdige for klimaet, hvis I ikke kan!Kilder:

Politikerne svigter klimaet – Giv os et borgerting til at sætte kursen” af Jørgen Sten Nielsen, Information, 20.06.2019

Tæm Eliten af Andreas Møller Mulvad, Anton Grau Larsen og Christoph Houman Ellersgaardfind os på diverse sociale medier

+45 31 52 31 21yellowbeanmag@gmail.com

yellow bean er norm- og systemkritik om alt - til alle