HVAD SNAKKER VI OM NÅR VI SNAKKER OM BÆREDYGTIGHED?

Tekst af Mads Thunestvedt | Illustration af Malene Bille | mandag 11. maj 2020 | klumme
D. 22 april på den Internationale Earth Day faldt en lille bombe under klimabevægelsens største organisationer, herunder 350.org (der i Danmark går under navnet Klimabevægelsen) da Michael Moore og Jeff Gibbs udsendte dokumentarfilmen ‘Planet of the Humans’. I filmen fremstiller de to instruktører nogle dilemmaer vedrørende den grønne omstilling og især den lidt håbløse idé, om at et teknologisk fix kan sikre en bæredygtig fremtid. En fix idé, som ifølge filmen, stadig hænger fast i klimabevægelserne verden over, og som i sidste ende gør mere skade end gavn. Og det fik mig til at tænke lidt over ordet bæredygtighed.


For de seneste år er bæredygtighed kommet på alles læber, og før coronakrisens indtog i nyhedsmedierne kunne man næsten ikke læse i en avis uden at ordet bæredygtighed ville stå på en af de første sider, og jeg forestiller mig at rundt omkring i landets samtalekøkkener blev bæredygtighed nævnt i flæng - og det selvom samtalen måske handlede om økonomi, politik, lykke eller noget helt fjerde.


Så hvad er det egentlig vi snakker om når vi snakker om bæredygtighed?

For økonomer snakker om finansiel bæredygtig (overlever denne aktie en krise?), politikere snakker ideologiernes bæredygtighed (overlever denne politik næste valg?), økologer snakker om økosystemers bæredygtighed (overlever planter og dyr klimakatastrofen?)


Snakker vi så om det samme når vi snakker om bæredygtighed?


I en tid hvor vi alle skal iklæde os et grønt image, bliver sproget en kampplads for forståelsen af alvoren og dermed en faktor i den grønne omstilling. Heri er det interessant at holde øje med ord, der synes grønne, men som reelt er tomme for indhold. Bæredygtighed kan være en af disse ord. Da ordet har forskellige betydninger, (at bære sig selv og at sikre holdbarhed af økologiske processer) kan ordet blive et fleksibelt kommunikativt redskab, der kan sige meget mere end handlingen bag ordet. Fx kunne et bæredygtigt menneske i vores samfund være en person der sorterer skrald og tager bussen i skole, men er det bæredygtigt set i lyset af forbruget af skrald og benzin?


To opfattelser går derfor igen og igen i den offentlige samtale. Den ene er forståelsen af bæredygtighed som en absolut værdi - enten er du bæredygtig ellers er du ikke. Den anden er relativ, hvor bæredygtighed, er noget der kan øges efter behov, hvor du føler dig mere bæredygtig fordi du valgte vegetarisk istedet for en kødret på menuen, selvom du dagen efter spiser en bøf fra en argentinsk ko, der har taget hele turen til Danmark i en køleboks


Derfor er det en god idé at spørge sig selv og sin samtalepartner: Hvad er det egentlig vi snakker om når vi snakker om bæredygtighed?find os på diverse sociale medier

+45 31 52 31 21yellowbeanmag@gmail.com

yellow bean er norm- og systemkritik om alt - til alle