succes - et trin, en gevinst eller en proces?

Tekst af Anna Christensen | Illustration af Theresa Brammer Klinkby | 27. maj 2020 | essayPå trods af det aktuelle samfunds stillestående statur har jeg gentagende gange fanget mig selv i at gruble over, hvordan jeg hverken bevæger mig op eller ned; jeg fortsætter blot ligeud ad den samme vej uden formål. Med andre ord ser jeg ingen forandring. Man kan måske ikke engang sige, at dét er sådan, jeg bevæger mig – jeg bevæger mig nok nærmere i noget, der kan beskrives som cirkler.


Når jeg tænker på det at bevæge sig op eller ned, er det ofte ordene succes og fiasko, der får lov til at rydde hovedet fra alle andre tanker, så der til sidst former sig et ekkokammer. I vores sprog udtrykker vi også denne vertikale udvikling gennem den metaforiske brug af en stige; f.eks. ”uddannelsesstigen” eller ”karrierestigen”. Op er godt, mens ned dårligt. Altså op ad stigen betyder succes, og ned ad stigen betyder fiasko. Her kommer jeg så til kort og ekkokammeret opstår; for hvor står jeg egentlig?

De to metaforiske stigers sammenhæng med succes kan give udtryk for en meget snæver definition af, hvad det overordnede begreb dækker over, men hvis man betragter begrebet nærmere, vil man finde en betydning, der bunder i en form for anerkendelse, eller at noget er vellykket. Det kan selvfølgelig også handle om en fortjeneste, og her kan succes sættes i relation til noget meget håndgribeligt; materielle goder eller - i daglig tale - penge.


Her kan man med rette endnu engang tillade sig at betragte vores sprog, da man kan være ”succesrig”. Hvis man kan anvende dette adjektiv, må man vel også kunne anvende dets modsætning og dermed være ”succesfattig”? Og efter den mentalitet er det så her, vi kan kalde os selv fiaskoer.


Men behøver den gængse opfattelse af succes at være så snæver? Muligvis vil lidt etymologi hjælpe os lidt her. Vi har ordet ”succes” fra fransk. Selve ordet stammer fra det latinske verbum succedo, der - grundet sammensætning af præpositionen sub og verbet cedo - direkte oversat betyder ”undergå”. Kigger vi lidt mere nuanceret på betydningen af succedo, vil man finde bibetydninger såsom ”at nærme sig”, ”bestige” og ”efterfølge”. Dermed udtrykker verbet, som succes nedstammer fra, et større fokus på en udvikling eller bevægelse frem for en potentiel fortjeneste; kort sagt vægtes rejsen højere end den endelige destination. Med dette for øje kan man blive fristet til at genoverveje, hvornår vi i det hele taget taler om succes.


Intet kan uden tvivl sammenlignes med den følelse af lykke i kroppen, idet man endelig langt om længe når til det punkt, hele ens hårde slid og slæb har ledt op til – om det så er at færdiggøre en uddannelse, opnå fantastiske resultater eller nå til tops i drømmekarrieren. Men meget vel kan der også være succes gemt i at have brugt tid på noget, man ikke nødvendigvis har haft en klar vision med.


De seneste måneder har mange f.eks. kastet sig over puslespil, surdejsbagning, rengøring, istandsættelse, sprogtræning og håndarbejde i alverdens afskygninger. Disse tings endelige slutprodukt er selvfølgelig en fortjeneste – men er den en stor én af slagsen? Nok ikke. Dog ser jeg ikke, det er retfærdigt at sige, at det hele har været spild. Faktisk tværtimod. Man har måske gennem de mange timers nørklerier tænkt over, hvorfor man havde det dumme skænderi forleden, om en specifik vane egentlig er god for én, hvordan man vil overraske vennerne igen, når det er en mulighed, eller endda om man egentlig er tilfreds?


Her kan vi vel netop høre tale om succesens oprindelige betydning – når man i processen føres ad nye og uventede veje. Tanker og refleksioner som de førnævnte er resultater på deres helt egen vis; de udtrykker, at man er nysgerrig på sin tilværelse og vil forstå sig selv samt andre bedre. Så ja, vi er måske nogle, der ser ud til at gå i ring. Men hvem siger, at den ikke kan ændre form – måske bliver den større eller bredere. Er det så i det hele taget den samme ring mere?find os på diverse sociale medier

+45 31 52 31 21yellowbeanmag@gmail.com

yellow bean er norm- og systemkritik om alt - til alle